ضحاک زنجیر خواهد شد

بهمن ۰۹، ۱۳۸۹

ضحاک همچنان قربانی میگیرد

 هزار سال است که قربانی می گیرد شاید هم بیشتر

 فریدون و کاوه پس کجایند؟ 


می دانم روز رستاخیز خواهد آمد و ضحاک در دامنه های البرز به زنجیر کشیده خواهد شد

1 نظرات:

ناشناس گفت...

اگر اسلام این است که اینان مبلغانشانند من مادر زادی کافرم

ارسال یک نظر

این دیوار برای یادگاری نوشتن شماست. بر این دیوار کاهگلی هر چه نبشته شود، نظر میهمانی ارجمند است و دلیلی بر موافقت یا مخالفت صاحبخانه نیست. صاحبخانه البته مختار است که هرزنوشته ها و توهین های مستقیم را از این خشت گلی بزداید. ضمنا همه کامنت ها ارزشمندند و پاسخ ندادن به یک کامنت لزوماً به معنی بی توجهی یا کم اهمیت قلمداد کردن آن کامنت یا نویسنده اش نیست.