وای بر جمهوری اسلامی

خرداد ۰۱، ۱۳۹۰

ویدئوی زیر، تصویری از مراسم خاکسپاری دو برادر جوان را به تصویر کشیده که طی یک فرایند غیر شفاف قضایی به اتهام سرقت مسلحانه و محاربه، محاکمه و اعدام شدند.این فیلم، موارد زیادی را نشان می دهد. نخست آنکه،  آنکه خشمی که در سیمای مردم و جوانان حاضر در این مراسم وضوح دارد گویای این موضوع است که به فرض پذیرش ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن معدومین در سرقت مسلحانه، مجازات اعدام نه تنها باعث جلوگیری از جرم و خشونت نشده، بلکه بصورت آشکارا خشونت را به لایه های جامعه تزریق کرده تا آنجا که سرودی که در این مراسم خوانده می شود، شلیک تیرهای هوایی و سایر حاشیه ها همه از گسترش خشم و نفرت در جامعه خبر می دهد.

همچنین، مراسم و حاشیه های آن نشان از آن دارد که دو جوان اعدام شده تا سرحد یک قهرمان مورد تکریم قرار گرفته اند. در این صورت باید گفت اگر ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر سارق مسلح بودن این دو جوان درست باشد، وای بر جمهوری اسلامی که نظام قضایی اش چنین بی آبرو و احکامش چنین فاقد اعتبار شده، که محکومین اعدامیش، تا سرحد قهرمانان جامعه تکریم می شوند و اگر ادعای جمهوری اسلامی درباره سرقت مسلحانه این دو جوان کذب باشد، باز هم وای بر جمهوری اسلامی که دو جوان را بی گناه اعدام کرده است.

2 نظرات:

ناشناس گفت...

خوب اینها احتمالا از طایفه های لر هستند و آیین عزاداری برای جوانان تو این خطه این طور هست مزاف بر اینکه عزیز هر خانواده ای برای اون خانواده عزیز نمیشه به هر جرمی مادری را از عزاداری منع کرد 

آکریم گفت...

دوست عزیز. اینطور نیست. در مراسم عزا کجا دایه دایه وقته جنگه را می خوانند؟ به همراهش هم شلیک تیر. معنایش چیست؟

ارسال یک نظر

این دیوار برای یادگاری نوشتن شماست. بر این دیوار کاهگلی هر چه نبشته شود، نظر میهمانی ارجمند است و دلیلی بر موافقت یا مخالفت صاحبخانه نیست. صاحبخانه البته مختار است که هرزنوشته ها و توهین های مستقیم را از این خشت گلی بزداید. ضمنا همه کامنت ها ارزشمندند و پاسخ ندادن به یک کامنت لزوماً به معنی بی توجهی یا کم اهمیت قلمداد کردن آن کامنت یا نویسنده اش نیست.